„Daghie & Asociaţii” este o societate civilă profesională de avocaţi înfiinţată în anul 2007 ca urmare a eforturilor cumulate ale celor doi parteneri fondatori, Nora Daghie şi Dragoş Daghie, care activează în profesia de avocat din anul 2005.

Cu o vechime ce asigură stabilitate şi continuitate în domeniu, am reuşit să câştigăm încrederea clienţilor care au apelat la serviciile noastre, oferind în schimb seriozitate şi profesionalism în abordarea cauzelor ce ne-au fost încredinţate.

Pe parcursul anilor societatea noastră a asigurat asistenţa şi reprezentarea juridică în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, inclusiv a celor arbitrale, în dosare complexe, de anvergură, crescând pe piaţa avocaturii odată cu experienţa dobândită.

Partenerii fondatori desfăşoară şi activități didactice, fiind cadre didactice universitare în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, unde îndrumă paşii viitorilor practicieni ai dreptului către adevărul juridic.    

Într-o permanentă și continuă perfecționare și dezvoltare, câmpul nostru de expertiză s-a extins în mod constant în ultimii ani, societatea reuşind să acopere astăzi cu succes mare parte dintre ramurile dreptului.

„Daghie & Asociaţii” îşi propune și pentru viitor pregătire continuă, consistentă și de calitate, urmărind regăsirea investiției financiare realizate în prestațiile avocaților săi, asociați și colaboratori deopotrivă. Pe scurt, oferim servicii de o calitate din ce în ce mai bună, fiind profesioniști din pasiune pentru creație și cunoaștere.

Activitatea profesională este susținută de un suport logistic adecvat care permite asigurarea eficienței și operativității în tot ceea ce întreprindem.

Sediul profesional al societății are dotări de înaltă performanță, ce asigură realizarea activităților specifice avocaturii, răspunzând cu succes tuturor exigențelor profesionale.

„Daghie & Asociaţii” investește în resurse umane dar și în fond de carte (biblioteca societății numără în prezent peste 4.000 de titluri), reviste de specialitate (anual, societatea contractează un număr de 15-20 de abonamente), program lex (societatea beneficiază de un abonament lex – bază de date cu acte juridice, practică judiciară, sinteze doctrinare etc.) și multe alte resurse de documentare și perfecționare dar și de un program de gestionare a dosarelor, cu ajutorul căruia putem oferi clientului rapoarte de activitate detaliate.

Societatea de avocatură are, în prezent, doi membri fondatori și doi avocați colaboratori, care formează împreună o echipă cu un înalt grad de coeziune, reușind să se distingă pe piața activităților juridice prin profesionalism și performanță.

Clienţii care apelează la serviciile societăţii noastre beneficiază de pregătirea superioară şi profesionalismul avocaţilor pentru desăvârşirea cauzelor ce le sunt propuse spre rezolvare. Experienţa în domeniul avocaturii dar şi pregătirea temeincă reprezintă premisele mulțumirii clientului.    

Simțul civic a făcut ca „Daghie & Asociații” să inițieze un program de burse finanțate din fonduri private, destinate studenților de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați, deoarece mediul academic este de o primă importanță pentru orice comunitate locală. 

Toate aceste argumente ne îndreptățesc să ne considerăm ca având o poziție de top pe piața avocaturii locale dar și naționale, obținută prin eforturi și investiții substanțiale și constante, atât financiare dar mai ales în resurse umane.