Noutăţi

Daghie & Asociații a reprezentat Municipiul Galați într-un litigiu prin care a fost anulat un contract de concesiune a dreptului de folosință și a dreptului de superficie, taxa de cesiune fiind stabilită la valoarea de 0,08 euro/m.p./lună pentru primele 9 luni, respectiv de 0,15 euro/m.p./lună pentru perioada de 41 de ani și 3 luni.  Ca urmare a admiterii acțiunii, soluție păstrată și în căile de atac de Curtea de Apel Galați și Înalta Curte de Casație și Justiție, părțile au fost repuse în situația anterioară contractului iar suprafața de 16,8 ha în valoare de 12.097.344 lei și a investițiilor în valoare de 9.504.444,33 a revenit Parcului Industrial.
- 14.04.2022

Daghie & Asociații a reprezentat Municipiul Galați într-o cauză prin care unitatea administrativ teritorială a fost exonerată de plata sumelor de 4.012.534,41 euro, 1.029.208,43 lei și a dobânzilor aferente acestora solicitate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
- 14.02.2022

Daghie & Asociații a reprezentat Municipiul Galați într-o cauză de natură fiscală prin care unitatea administrativ teritorială a fost exonerată de plata sumei de 1.364.257 lei stabilită printr-o decizie de impunere.
- 20.04.2021

Sub imperiul dispozițiilor Codului de procedură civilă de la 1865, Daghie & Asociații a obținut o hotărâre judecătorească prin care unul dintre părinți a fost obligat să participe la ședințe de consiliere psihologică, în vederea respectării unui program de relații personale, consfințit printr-o altă hotărâre judecătorească.
- 03.04.2019

În cadrul unui dosar de divorț, Daghie & Asociații a obținut o hotărâre judecătorească definitivă prin care instanța a dispus găzduirea alternativă egalitară a doi copii minori, de către părinții acestora.
- 28.03.2019

Daghie & Asociații a obținut titlu de proprietate prin invocarea uzucapiunii de 30 de ani, pentru un client care a omis să formuleze cererea de eliberare a titlului de proprietate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 18/1991.
- 19.03.2019