Avocați

Andreea MIRICĂ

În aproape zece ani de activitate, Andreea Mirică a căpătat o experiență însemnată în litigii de drept privat, dar și de drept administrativ sau financiar și fiscal. Abordează cu pricepere problemele de drept ce-i sunt prezentate spre soluționare, aplicând cunoștințele de specialitate cu metoda pe care i-a oferit-o filosofia: pregătirea sistematică a teoriei.

Astfel, pentru a obține câștig de cauză, analizează fiecare situație în profunzimea ei și stabilește cu dibăcie strategia de urmat, valorificându-și eficient gândirea logică și puterea de persuasiune.

La reușitele obținute în calitate de practician, contribuie semnificativ și activitatea didactică, ce presupune, pe de o parte, sistematizarea teoretică și pe de altă parte, dezvoltarea abilităților oratorice, aptitudinilor organizatorice și spiritului creativ ce o caracterizează.

0040 787 626 607
office@daghiesiasociatii.ro